3. Маълумот дар бораи муаллифон

Маълумот дар бораи муаллиф (муаллифон) чунин иттилоотро дар бар мегирад:

  • насаб, ном ва номи падари муаллиф (пурра);
  • дараҷаи илмӣ;
  • вазифа, зерсохтори муассисаи илмӣ ё таълимӣ (кафедра, озмоишгоҳ, сектор ва ғайра), номи пурраи муассиса, масалан Бобоев Акбар Давлатович, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 917-01-43-39; e-mail: boboev@mail.ru