2. Иттилоот ба забони англисӣ

Иттилоот ба забони англисӣ чунин бандҳоро дар бар мегирад:

1) шакли англисии насаб, ном ва номи падари муаллиф, тарҷумаи номгӯи ташкилоте, ки муаллиф дар он кор мекунад ва номи мақола ба забони англисӣ, масалан: Boboev Akbar Davlatovich, Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav Bokhtar (BSU named after Nosiri Khusrav Bokhtar). Republic of Tajikistan. E-mail: boboev@mail.ru;

END OF LIFE OF AMIR MUIZZI;
2) тарҷумаи калидвожаҳо ба забони англисӣ;
3) аннотатсияи васеи мақола ба забони англисӣ то 1 саҳифаи чопӣ.

Маълумот дар бораи муаллиф ба забони англисӣ бояд бандҳои зеринро дар бар гирад:
— насаб, ном ва номи падари муаллиф (пурра);
— дараҷаи илмӣ (агар дошта бошед);
— вазифа, зерсохтори ташкилот (кафедра / озмоишгоҳ / сектор), номи ташкилот, масалан:
Бобоев Бобо Бобоевич, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 908-01-43-38; e-mail: boboev@mail.ru.